Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 8 a severovýchod:

 • Přerušená cyklotrasa A44 v úseku podél letiště Letňany

  Created by Václav Čadek // 1 thread

  Cyklotrasa č. A44 v úseku podél letiště Praha Letnany je uzavřena již více než čtyři roky. Od 15. dubna 2014 je znemožňen i náhradní průjezd areálem Letova.

  Zjistili jsme, že MČ Praha 18 nechala již před dvěma roky vypracovat vyhledávací studii k této části cyklotrasy. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme si sdudii vyžádali, a předkládáme jí tímto veřejnosti.

  Vyhledávací studie cyklotrasy č. A44 v úseku podél letiště Praha Letňany, viz http://www.lkforum.cz/?p=2859

  Domníváme se, že existují i méně nákladné a rychleji realizovatelné varianty.

  V rámci projektu Cyklisté sobě vznikla v Letňanech skupina, která chce aktivně vstoupit do řešení tohoto problému. Uvítáme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit.
  Kontaktní adresa: mail.lkforum@gmail.com

  Please sign in to vote.
 • U Českých loděnic - povrch a údržba A2

  Created by Stínovlas // 2 threads

  V ulici U Českých loděnic je stezka pro chodce a cyklisty (dělená varianta). Povrch je v obou polovinách špatný, rozbitý, v cyklistické části většinou horší. V určitých místech se dá jezdit jen po cca 15cm širokém proužku záplat okolo hmatného pásu. Rozbitému úseku by pomohlo plošné vyasfaltování, další záplaty nic nespraví.

  Údržba celého úseku je nevyhovující, křoví roste do cesty, neodklizené listí zabírá v některých místech prakticky celou šíři cyklistické části (v nejužším místě by se proti sobě jedoucí cyklisté museli dohromady spokojit s cca 30cm širokým pruhem). Vrstvy shnilého listí nikdo neodklízí, leží tam již minimálně několik měsíců (spíš ale už od minulého podzimu). Navrhuji pravidelnou údržbu komunikace -- jen tento krok sám o sobě rozšíří použitelnou šířku komunikace v nejhorších místech minimálně o 2m.

  Piktogramy cyklistů a chodců jsou ve velkých rozestupech a často téměř smazané a nečitelné. Většina chodců ani cyklistů rozčlenění nerespektuje. Buď tedy zrušme separaci úplně a nebo ji vyznačme jasněji - jeden takřka nečitelný piktogram každých 200m skutečně nestačí. Souvisí s předchozím bodem.

  Do samostatného vlákna doplním fotografie z dotčeného úseku.

  Please sign in to vote.
 • A26 - osvětlení nové cyklostezky

  Created by Mosquit // 1 thread

  úsek "nové" cyklodálnice A26 po tělese bývalé vlečky je v noci hodně tmavý, a pozdě večer se tam pohybuje hodně neviditelných chodců Při průjezdu jen s pozičním světlem je to dost nebezpečné, a šajnovat výkonným světlem zase neohleduplné. Proč nebylo v rámci vybudování řešeno i osvětlení?

  Please sign in to vote.
 • Koleje v ulici Ke Klíčovu

  Created by th // 1 thread

  Ve spodní části ulice Ke Klíčovu křižují silnici železniční koleje z pekáren. Koleje jsou vedeny v tak nešťastném úhlu, že není možné je bez problémů na kole přejet (možná tak na horském). Cyklista si musí najet doprostřed silnice a přejet je v kolmějším úhlu směrem ke kraji

  Podle rozhovoru s pracovníkem chirurgie v motolské nemocnici, toto místo dobře znají, protože nejednou dávali dohromady někoho, komu zapadlo kolo do koleje. Pokud je mi známo, tak koleje nejsou už dlouho využívany. Nechápu, proč koleje nebyly dávno odstraněny. Nevíte někdo, kam by bylo dobré dát podnět k jejich odstranění? Případně, jestli je to někde řešeno?
  Napadá mě obrátit se na radnici Prahy 9 nebo na magistrát, ale už vidím tu odpověď: "Chápeme, řešíme, nejsou finance, komunikace není v naší správě atd."
  Díky Tomáš

  Please sign in to vote.
 • Sokolovská mezi U Rustonky a Balabenkou: lepší povrch + piktokoridor

  Created by vlákno // 1 thread

  Sokolovská je přirozená a nejrychlejší spojnice mezi centrem, Libní a Vysočany, tento úsek je jednou z překážek, proč není více využívána cyklisty. Pomohlo by vyznačení piktokoridorů v obou směrech a rekonstrukce povrchů. Největší díry v asfaltu si beru za úkol zdokumentovat a odeslat na TSK k opravě. Další nepříjemností jsou tramvajové křižovatky, jsou tu celkem tři: na úrovni ulice Zenklova, U balabenky a křížení s Českomoravskou. Všechny tři by bylo v budoucnu vhodné rekonstruovat a vyměnit kočičí hlavy za asfalt. V nejhorším stavu se mi jeví křížení kolejí na úrovni Zenklovy, kde jsou koleje půdorysně i výškově zakřivené a vystupují nad kočičí hlavy, čímž jsou na městském kole těžko překonatelné. Bylo by dobré, aby zde DPP provedl dílčí rekonstrukci v dohledné době.

  Please sign in to vote.
 • Přechod,přejezd Kbely A265

  Created by pagacik // 1 thread

  Dobře udělaný přechod, přejezd u bývalého PALu Kbely na stezce A265, přes Mladoboleslavskou nyní ještě vylepšené o nájezdy na obrubník. Problém je jen s ukázněností řidičů. S padesátkou si nelámou hlavu a s předností už vůbec ne. Pomohlo by výraznější dopravní značení?

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Dolákova

  Created by Tomáš Nagaj // 1 thread

  Navrhuji vyznačit cykloobousměrku v ulici Dolákova, v úseku mezi Cafourkovou a Kusého. Zlegalizoval by se tím průjezd z náměstí ve Starých Bohnicích (odbočení z A28) do této části Bohnic (okolí školy Dolákova se softballovým hřištěm klubu Joudrs).
  Cyklisté tuto nejpřímější spojku beztak využívají (objížďka je zdlouhavá nebo po chodníku), legalizovalo by to průjezd a upozornilo řidiče, aby tento typ provozu očekávali.

  Please sign in to vote.
 • A244 u Novovysočanské - nahradit hrubý štěrk bezpečným povrchem

  Created by Tomáš Nagaj // 1 thread

  V místě napojení A244 na Novovysočanskou ve směru od Pražačky (v blízkosti benzinové pumpy) je od podzimu nasypán hrubý štěrkový materiál, který pro cyklisty představuje naprosto nevhodný a nebezpečný povrch. Kola se boří do štěrku, který se pod cyklistou pohybuje, omezuje schopnost bezpečného řízení kola a vytváří riziko pádu. Bezpečnější je v tomto úseku kolo vést.

  Pro zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné nahradit nevyhovující štěrk vhodným zpevněným materiálem - asfalt, mlatový povrch (je ovšem nutno zajistit, že se sypký povrch nebude v dešti vyplavovat ze svahu na silnici).

  Please sign in to vote.
 • Novovysočanská - bezpečnější vedení A244

  Created by Tomáš Nagaj // 1 thread

  Doporučená trasa A244 spojující Pražačku s Krejcárkem (kde navazují dvě významné trasy - Staré železniční spojení a estakáda v ulici Pod Plynojemem) je v současnosti vedena po severní straně Novovysočanské po chodníku.

  To ovšem vede k nutnosti překřížit Novovysočanskou na velmi nebezpečném místě u benzinové pumpy, kde:
  - není přechod
  - je omezený rozhled na obě strany
  - auta se pohybují značnou rychlostí
  - řidiči (oprávněně) neočekávají pěší/cyklisty ve vozovce

  Výrazně bezpečnější vedení trasy A244 by využilo přechod u Krejcárku k překřížení Novovysočanské na jižní stranu a následnou jízdu po zpevněné krajnici až k odbočce u benzinové pumpy.

  Trasu v této podobě používám již dnes. Ačkoliv není ideální, považuji ji za bezpečnější než riskantně křížit frekventovanou ulici v nevhodném místě.

  Pro komfortnější a bezpečnější provoz cyklistů by bylo vhodné:
  - zlepšit povrch zpevněné krajnice od přechodu k odbočce u pumpy (v současnosti je tam oraniště způsobené parkujícími auty)
  - vyznačit tento úsek jako cyklostezku
  - zamezit parkování vozidel v tomto úseku

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklostezka přes Most Barikádníků

  Created by Stínovlas // 1 thread

  Most Barikádníků je důležitou spojnicí mezi Trójou a Holešovicemi. Přímo pod jeho severním koncem probíhá cyklotrasa A2.

  Samotný most se sestává celkem z šesti pruhů, tří v každém směru a auta po něm jezdí poměrně vysokou rychlostí, navíc se na něm ráno pravidelně tvoří husté zácpy. Z prakticky denního sledování mostu lze zjistit, že prakticky žádný z cyklistů nejezdí mezi auty, ale všichni projíždí po přilehlém chodníku.

  Bylo by vhodné vytvořit alespoň na jedné straně stezku pro chodce a cyklisty, kde by cyklisté mohli projíždět legálně. Jako vhodnější se jeví strana východní, po které prochází znatelně méně chodců a navíc přirozeně ústí do ulice Varhulíkové (nyní neprůjezdné, probíhá stavba), a Jankovcovy.

  Konkrétní návrh nutných opatření:

  1) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty" na východní stranu severního konce mostu Barikádníků, tak aby navazovala na cyklotrasu A2.

  2) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty na křižení Jankovcovy a Argentinské.

  3) Do obou předchozích míst umístit v opačném směru značku "Konec stezky pro chodce a cyklisty".

  4) Na přechody u benzínové pumpy OMV zakreslit vodorovné dopravní značení upozorňující na probíhající stezku pro chodce a cyklisty.

  Konkrétní návrh volitelných opatření:

  5) Umístit k přechodům u benzínové pumpy i svislé dopravní značení.

  6) Přechody u benzínové pumpy zvýšit tak, aby byly v rovině se stezkou pro chodce a cyklisty, ale fungovaly jako retardéry pro projíždějící auta.

  K bodu 6) lze poznamenat, že chodník už mírně vyvýšený je a přechod je vůči němu snížen, stavební úprava by tedy byla nutná pouze v místě přechodu.

  Please sign in to vote.
 • definice parametrů pro cyklostezku/trasu

  Created by JiMill // 1 thread

  Zdravím,
  už nějakou dobu si lámu hlavu, podle čeho se projektují a navrhují cyklostezky. Asi na to je nějaká norma z EU, ale mám pocit, že buď je špatná nebo není dodržována. Má někdo k nějakému takovému materiálu přístup?
  Jak je definován průjezdný profil? (šířka×výška) na řadě míst a nejen v Praze si snadno vyšvihnete oko, protože zeleň zasahuje do průjezdního profilu. Šířka cyklostezky bude taky určitě stanovena podle počtu pruhů a směrů (jednosměrný/obousměrný provoz). Na A2 podél ulice Povltavská se šířka cyklostezky pohybuje někdy i v řádech centimetrů, takže bych to jako cyklostezku zrušil a toho mamlase, který to navrhl bych nechal zaplatit instalaci dopravního značení a bublinkaté čáry. Ta je mi trnem v oku nejvíc, protože tvrzení, že je to pro nevidomé, je totální pitomost. Z které strany čáry má nevidomí jít, když na jedné straně jsou sloupy pouličního osvětlení a na druhé propadlý chodník, štěrk, zábradlí a podobně.
  Dále by měli být stanoveny minimální poloměry pro zatáčky. Třeba na přemostění Stromovky a Císařského ostrova je stoupací pruh v protisměru, což je sice záslužné, ale nikdo nedomyslel vyústění... poloměr cca 80 cm, a to je v prostoru oblouku ještě lavička.
  Povrch (a podloží) je jistě taky nějak stanoven, u nás je nejčastější asfalt nebo beton. Měl jsem teď možnost vidět povrchy v Amsterdamu a tam jsou osvědčené speciální dvakrát pálené cihly a betonové cihly (něco jako zámkovka, ale bez sražených hran), obojí je výborné, snadno se to opravuje a snese to lehkou automobilovou zátěž.
  Retardéry pro retardéry. Amsterdam je plný retardérů a ty nečiní nikomu žádný problém. Výška je cca 15cm, ale délka cca 4 metry a to vše hezky spojitě bez zlomů a nebezpečných hrbů. Když někdo na komunikaci, kterou využívají hodně cyklisté (Střížkovská), která je téměř jediným spojením SV města s centrem a je přerušena dvěma stupňovitými prahy, kdy nájezd/sjezd je složen z 5cm stupňů a koruna retardéru je vyplněna dlažebními kostkami s mezerami na galusku, tak si myslím, že ten kdo to projektoval jezdí po městě asi Hummvee.
  Poslední co mě pálí na Pražských cyklostezkách je svinčík a nekvalitní úklid. Praha by měla stanovit frekvenci a způsob úklidu komunikací a pěkně by zodpovědní úředníci měli kontrolovat zaplacené služby. Pokud by zjistil nekvalitu, tak by se faktura neproplatila a pokud by nechal fakturu za nekvalitně odvedenou práci proplatit, tak by ji měl zaplatit městu. V Amsterdamu se uklízí každý den, a my máme armádu nezaměstnaných, tak ať s tím něco konečně udělají.

  Please sign in to vote.
 • Nad Kelerkou, "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Na tomto místě v roce 2014 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze projet prudkým klesáním k nádraží Vysočany. Dále pod podjezdem Vysočanské je zákaz vjezdu. Zlegalizovat pro cyklisty.

  Please sign in to vote.
 • Nad Krocínkou, "nezabloudíš"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Než se od západu přijede k tomuto uměle zaslepenému místu, značka slepá se v různé velikosti a provedení vyskytuje
  - 1x cedule Řadící pruhy na Prosecké
  - 2x návěst před slepou IP10b na Prosecké
  - 1x cedule Pozor neprůjezdná oblast při vjezdu z Prosecké
  - 1x slepá IP10a na rohu Nad Flajšnerkou

  Na tomto místě jsou sloupky, které brání průjezdu aut. Na tomto místě v květnu 2014 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze projet. A sloupky o kus dále upravit tak, aby u nich parkující auta neblokovala průjezd kol.

  Please sign in to vote.
 • U Rustonky x Rohanské nábřeží - kluzký povrch

  Created by Cyril // 1 thread

  odbočení na Rohanské nábřeží směrem do Voctářovy a k němu navazující cyklopruh
  -velice kluzký povrch(bahnno z nákladních aut)

  Vyzkoušeno dnes na vlastní kůži. Odnesla to košile a pár škrábanců na kole. Dnes napíšu na TSK.
  Máte zkušenosti, jestli se tento úsek čistí pravidelně, nebo je potřeba psát na TSK preventivně každý týden?
  Nejezdím tudy pravidelně, tak nemůžu ověřit stav po nahlášení závady.

  Případně je to i námět na vyznačení nebezpečného místa do cyklomapy

  Please sign in to vote.
 • Ponnertova "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Dle streetview na tomto místě označena jako slepá. Je tu možnost doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Projet směr vozovna Kobylisy již lze. Pomohlo by to v orientaci třeba tomu, kde jede směr Vozovna Kobylisy a třeba kvůli tmě bojí se do lesa. Podobnou Ponnertovu a Maškovu ulici na sídlišti v Holandsku propojuje krátký úsek stezky záměrně postavený při výstavbě sídliště.

  Please sign in to vote.
 • Libišská "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Dle streetview na tomto místě označena jako slepá. Je tu možnost doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Projet směr vozovna Kobylisy již lze. Pomohlo by to v orientaci třeba tomu, kde jede směr Vozovna Kobylisy a třeba kvůli tmě bojí se do lesa.

  Please sign in to vote.
 • Wichterlova "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Na tomto místě v dubnu 2014 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze po praktické trase dojet na Ládví.

  Please sign in to vote.
 • Dolejškova "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Na tomto místě v dubnu 2014 slepá (včetně značek před odbočením ze Střelničné). Pokud nedojde k případnému zobousměrnění ulice U Slovanky i pro auta, pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze po praktické trase dojet na Bulovku.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace, Na Farkách

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V březnu 2012 dle streetview zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Navrhuji vyměnit za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Zvyšování prostupnosti území pro cyklistickou dopravu. Napřimování lokálních spojení.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace Gabčíkova a Kubišova

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Na vjezdu do obou ulic je v březnu 2014 zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Navrhuji vyměnit za zákazy vjezdu všech motorových vozidel. Zvýší prostupnost území a dá legální a možnost utéct z hlavní do bočních ulic.

  Kontrola prosinec 2014: na začátku Kubišovy je navíc také cedule neprůjezdná oblast, navrhuji pod ceduli doplnit dodatkovou tabulku mimo: symbol kola (protože projet lze).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Štorchova "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V březnu 2014 na tomto místě ulice směr sever označena jako slepá. Ulicí jde projet směrem podél Rokytky i do Tróje. Navrhuji doplnit dodatkovou tabulku E13 "mimo: symbol kola". To by zvýšilo jistotu, že ulice někam vede. Má to smysl pro ty, kteří přijeli od Kauflandu či sem zabloudili z A2.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace Trojská

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  V prosinci 2013 zákaz vjezdu mimo MHD a zásobování. Navrhuji vyměnit za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Z Trojské do Klapkovy a z Klapkovy do Trojské bude nadále nutné použít přechody. Legální průjezd světelnou křižovatkou nebude zajištěn. Na začátku Trojské půjde nasednout a legálně pokračovat.

  Please sign in to vote.
 • Hovorčovická "naztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V prosinci 2014 na tomto místě označena jako slepá. Lze, ale projet do Čimického háje (na začátku lesa Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a dále rovně po vyšlapané pěšině přes pole do Čimic. Navrhuji již dnes doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Mám za to, že stezku místo vyšlapané pěšiny by místní uvítali a měla by a je vhodné jí začít plánovat.

  Please sign in to vote.
 • Maškova "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulicí lze jet po praktické trase. Zvýší využívání trasy a důvěru lidí na kole v dopravní značení.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top