Cykloobousměrka Ronkova

Please sign in to vote.

Added by Marek Beneš

Ulice Ronkova je dostatečně široká pro zřízení cykloobousměrky. V současnosti je nutná zajížďka do ulice Pod Hájkem.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top