Vyřešené: Vodní prostup Rokytka

Please sign in to vote.

Added by Marek Beneš

V rámci generelu cyklodopravy Prahy 8 byl jako jeden z nejdůležitějších projektů uveden "Vodní prostup Rokytka", který zjednoduší průjezd A26 z dolní Libně na Kolčavku. V současnosti je nutná zajížďka po uzoučkém chodníku podél Čuprovy s následnou 180° otočkou do podchodu s následným motáním po chodníku přes zaparkovaná auta. Zná někdo současný stav tohoto projektu? http://www.praha.eu/public/fe/66/cb/1095817_140344_ZK_2008_18_vodni_prostup_Rokytka_pod_Cuprovou.pdf

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top