Things tagged 'prekazka'

limited to the area of Praha 8 a severovýchod:

4 issues found for 'prekazka':

 • Nebezpečné lavičky u výjezdu z Blanky

  Created by Jirka Hanika // 1 thread

  V nočních hodinách disponuje páteřní cyklotrasa přiléhající k Povltavské poblíž finálního výjezdu z Blanky nepříznivou kombinací osvětlení a překážek, zvláště při jízdě na kole západním směrem. Intenzivní protisvětlo automobilových reflektorů, které však nedopadá do pravé poloviny cyklostezky vzhledem ke zdi právě takové výšky. V nejčernější tmě u zdi se skrývají tvarově i barevně ideálně skryté betonové lavičky. Nikdy jsem na nich nikoho neviděl posedět, oproti nedalekému břehu Vltavy jde o nehezké, rušné místo. Takováto past by zasloužila alespoň odrazky, ne-li vhodnější umístění laviček.

  Please sign in to vote.
 • Přerušená cyklotrasa A44 v úseku podél letiště Letňany

  Created by Václav Čadek // 1 thread

  Cyklotrasa č. A44 v úseku podél letiště Praha Letnany je uzavřena již více než čtyři roky. Od 15. dubna 2014 je znemožňen i náhradní průjezd areálem Letova.

  Zjistili jsme, že MČ Praha 18 nechala již před dvěma roky vypracovat vyhledávací studii k této části cyklotrasy. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme si sdudii vyžádali, a předkládáme jí tímto veřejnosti.

  Vyhledávací studie cyklotrasy č. A44 v úseku podél letiště Praha Letňany, viz http://www.lkforum.cz/?p=2859

  Domníváme se, že existují i méně nákladné a rychleji realizovatelné varianty.

  V rámci projektu Cyklisté sobě vznikla v Letňanech skupina, která chce aktivně vstoupit do řešení tohoto problému. Uvítáme další zájemce, kteří by se chtěli zapojit.
  Kontaktní adresa: mail.lkforum@gmail.com

  Please sign in to vote.
 • Zkratka Libčická

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Ulice Libčická je uměle zaslepena těsně před Čimickou. Navrhuji upravit ji tak, aby byl průjezd na hlavní ulici na kole možný. Zvyšování prostupnosti území pro cyklodopravu. Napřimování lokálních spojení. V současnosti je tu zábradlí a mírný terénní rozdíl. Provizorně by bylo možné zkosit obrubníky a dolít asfaltové rampy.

  Please sign in to vote.

48 threads found for 'prekazka':

No library items found for 'prekazka'.

No planning applications found for 'prekazka'.

Spinner Please wait…
Back to top