Praha 8 a severovýchod

Praha 8, Praha 9 , sever včetně náhorních končin +- po D8, kolegiálně Kbely.

Podněty na vylepšení je vhodné zasílat na níže uvedené adresy:

MČ Praha 8

Zastupitel a místostarosta Prahy 8, agenda cyklodoprava
MgA. Petr Vilgus, Ph.D., tel. 222 805 167, 602 807 082, email: petr.vilgus@praha8.cz

Odbor dopravy MČ Prahy 8

Oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu
Vedoucí oddělení: Tischerová Hana Ing., tel. 222 805 781, email: hana.tischerova@praha8.cz

Oddělení silničního správního úřadu (značky)
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8
Vedoucí oddělení: Černý Marek, tel. 222 805 709, email: marek.cerny@praha8.cz

MČ Praha 9

Místopředseda komise životního prostředí a dopravy RMČ P9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Ing. Zdeněk Davídek, tel. 283 091 332, email: davidekz@praha9.cz, kancelář č. 160

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD)
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Vedoucí odboru: Mgr.Morávek Pavel, tel. 283 091 351, email: moravekp@praha9.cz, kancelář č. 240

Oddělení dopravy
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Vedoucí oddělení: Ing. Polák Radek, tel. 283 091 453, email: polakr@praha9.cz, kancelář č. 234
________________________________________________
Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu: adresa cyklokomise@praha.eu pro kontaktování všech členů KCD

Spinner Please wait…
Back to top