Things tagged 'cyklostezka'

limited to the area of Praha 8 a severovýchod:

27 issues found for 'cyklostezka':

 • Severovýchodní cyklomagistrála Etapa 1: Drážní cyklostezka Podvinný mlýn

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  V místě bývalé železniční vlečky vedoucí z nádraží Vysočany na Balabenku by bylo možné vytvořit drážní cyklostezku. Tato téměř kilometr dlouhá cyklostezka by umožňovala pozvolný a pohodlný nástup na cyklotrasu A267 od Balabenky. Ve spojení s uvažovanou cyklostezkou od Krejcárku by napomohla vytvořit pohodlné propojení centra Prahy a Kbel.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Křižovatka ulic Bulovka - Povltavská Praha

  Created by Petr Jirman // 2 threads

  Při odbočování z ulice Bulovka na Povltavskou směrem vpravo není označen pruh pro cyklisty. V případě, že člověk využije přechod pro chodce, musí kolo tlačit až na cyklostezku A2, EV7, Vltavská. Naopak při odbočování z ulice Povltavská do ulice Bulovka cyklista musí zastavit dopravu a stát uprostřed pruhu, aby odbočil, přičemž auta jezdí nadále okolo něho v obou směrech. V případě, pokud by chtěl využít jediného přechodu, dostane se do místa, ze kterého nevede ani chodník, ani se nedostane bezpečně do protisměru, aby pokračoval dále po cyklostezce A27 směr Prosek, která nemá samostatný pruh pro cyklisty. Snížení rychlosti aut v kombinaci s 2. přechodem by umožnilo cyklistům lepší průjezd/průchod křižovatkou (levnější varianta). Nejvhodnější by však bylo vybudovat v tomto místě kruhový objezd. Vyřešila by se tím jak rychlost aut jezdících v obou směrech, tak plynulé odbočení cyklistů do ulice Bulovka.

  Please sign in to vote.
 • Legální přístupová cesta k Ďáblickému háji

  Created by Vratislav // 1 thread

  Legalizace stávající cesty od Ústecké směrem na Ďáblický háj byla zamítnuta pro její vedení po soukromých pozemcích ( https://www.cyklistesobe.cz/issues/152-legalizace-vozovna-kobylisy-k-dablickemu-haji ). Jako alternativu navrhuji zřízení cca 30 metrů bezmotorové spojky po městských pozemcích, které cestu zpřístupní legálním způsobem.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Přehrazený vjezd na cyklopruh Povltavská

  Created by Petr Dlouhý // 2 threads

  Vjezd z chodníkové cyklostezky na cyklopruh v ulici Povltavská je přehrazen betonovými bloky, které dříve chránili začátek cyklopruhu před auty. Vzhledem k tomu, že pokračování chodníkové cyklostezky je jednosměrné, neexistuje žádná legální možnost, jak pokračovat v jízdě. Vzhledem k tomu, že je úsek na cyklotrase A2 a není vyznačena žádná objížďka, domnívám se, že je taková úprava v rozporu s platnými normami.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Cyklostezka přes Most Barikádníků

  Created by Stínovlas // 1 thread

  Most Barikádníků je důležitou spojnicí mezi Trójou a Holešovicemi. Přímo pod jeho severním koncem probíhá cyklotrasa A2.

  Samotný most se sestává celkem z šesti pruhů, tří v každém směru a auta po něm jezdí poměrně vysokou rychlostí, navíc se na něm ráno pravidelně tvoří husté zácpy. Z prakticky denního sledování mostu lze zjistit, že prakticky žádný z cyklistů nejezdí mezi auty, ale všichni projíždí po přilehlém chodníku.

  Bylo by vhodné vytvořit alespoň na jedné straně stezku pro chodce a cyklisty, kde by cyklisté mohli projíždět legálně. Jako vhodnější se jeví strana východní, po které prochází znatelně méně chodců a navíc přirozeně ústí do ulice Varhulíkové (nyní neprůjezdné, probíhá stavba), a Jankovcovy.

  Konkrétní návrh nutných opatření:

  1) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty" na východní stranu severního konce mostu Barikádníků, tak aby navazovala na cyklotrasu A2.

  2) Umístit značku "Stezka pro chodce a cyklisty na křižení Jankovcovy a Argentinské.

  3) Do obou předchozích míst umístit v opačném směru značku "Konec stezky pro chodce a cyklisty".

  4) Na přechody u benzínové pumpy OMV zakreslit vodorovné dopravní značení upozorňující na probíhající stezku pro chodce a cyklisty.

  Konkrétní návrh volitelných opatření:

  5) Umístit k přechodům u benzínové pumpy i svislé dopravní značení.

  6) Přechody u benzínové pumpy zvýšit tak, aby byly v rovině se stezkou pro chodce a cyklisty, ale fungovaly jako retardéry pro projíždějící auta.

  K bodu 6) lze poznamenat, že chodník už mírně vyvýšený je a přechod je vůči němu snížen, stavební úprava by tedy byla nutná pouze v místě přechodu.

  Please sign in to vote.
 • Napojení Vítkovské cyklostezky na Balabenku

  Created by Tomáš Kolařík // 2 threads

  Chybějící propojení Vítkovské drážní cyklostezky na Balabenku. Umožní logické severní zakončení Vítkovské drážní cyklostezky a umožní její využí i pro obyvatele Prahy 8.

  Cyklostezka může využít bez křížení s jinými komunikacemi polní cesty - náspu zrušené trati - pro uskutečnění cyklostezky bude ale nutné vybudovat most přes železniční koridor.

  Toto spojení je uvedeno v Cyklogenerelu pro území městské části Praha 3.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace chodníku Vosmíkových

  Created by Jan Fiala (Kalimero) // 1 thread

  Jelikož je ulice Františka Kadlece jednosměrná, musí cyklista ve směru z centra použít velice frekventovanou ulici Vosmíkových v úseku od ulice Pod Čertovou skálou po ulici Na Stráži. Navrhuji zde zrušit několik parkovacích míst na chodníku a místo aut pustit na chodník cyklisty. Parkoviště po levé straně Vosmíkových není plné. Tento krátký úsek chodníkové cyklostezky umožní jízdu z ulice Pod Čertovou skálou, chodník Vosmíkových, ulice Na Stráži, ulice Střížkovská. Jedná se o spojnici částí Prahy 8.

  Please sign in to vote.
 • Propojka Palmovka směr Kaufland

  Created by Ondřej Burkert // 1 thread

  Z Palmovky (od křížení kolejí) se dá projet přes v podstatě les po pěšině, která ústí na ulici Švábky, dále pak lze jet až na křižovatku U Rustonky - Sokolovská po silnici. Tam by pak bylo dobré změnit přechod pro chodce na přechod pro chodce a pěší, aby cyklisti mohli projet na Sokolovskou.

  Úsek vyznačený v mapě potřebuje úpravu, resp. vytvoření povrchu - mohlo by se jednat o zpevněnou cestu, v ideálním případě dlážděnou cestu. Úprava by šla spojit s přeměnou "lesa" na park, který by navazoval na novou budovu radnice na Palmovce.

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečné místo na cyklostezce ve Kbelích

  Created by Jan Zídek // 1 thread

  Cyklostezka vedená po chodníku při jízdě od centra zahýbá doprava na mostek. Za světla toto místo nepředstavuje žádný problém. Za tmy ovšem lze toto odbočení přehlédnout, zvlášť pokud ještě sníh zakryje červený pás na okraji stezky. Pokud cyklista očekává stezku v původním směru a pokračuje dál, nestojí již mezi ním a korytem potoka nic, co by ho zastavilo nebo varovalo. Jízda pak nevyhnutelně skončí pádem do dvoumetrové hloubky.
  Jako minimální opatření by měla být osazena nějaká informační/varovná cedule pře ohybem cyklostezky a možná i v přímém směru. Hodně by pak, myslím, pomohlo vysazení nějakého keře na hraně srázu.

  Please sign in to vote.
 • Krátká propojka Služská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Kratičká cyklostezka by mohla umožnit klidné křížení Čimické a umožnit cyklistům pokračovat v jízdě ulicí Služská.

  Žádoucí by bylo, aby byli umožněny propojení Služská jih->Služská sever, Služská sever->Služská jih, Služská jih->Čimická směr Kobyliské náměstí a Čimická ve směru od K Pazderkám->Služská.

  Pro část směrů by stačilo změnit zákaz vjezdu všech vozidel na zákaz vjezdu motorových vozidel. Pro zbytek by bylo vhodné ještě legalizovat krátký úsek chodníku směrem na západ.

  Please sign in to vote.
 • Hluboké výtluky

  Created by Petr Dlouhý // 3 threads

  Hluboké výtluky na cyklostezce A26 na místní komunikaci propojující dva úseky separované cyklostezky.
  V noci jsou velmi špatně vidět, obzvlášť když jsou zaplněné vodou. Hrozí defekt nebo zničení ráfku.

  Please sign in to vote.
 • U Českých loděnic - povrch a údržba A2

  Created by Stínovlas // 2 threads

  V ulici U Českých loděnic je stezka pro chodce a cyklisty (dělená varianta). Povrch je v obou polovinách špatný, rozbitý, v cyklistické části většinou horší. V určitých místech se dá jezdit jen po cca 15cm širokém proužku záplat okolo hmatného pásu. Rozbitému úseku by pomohlo plošné vyasfaltování, další záplaty nic nespraví.

  Údržba celého úseku je nevyhovující, křoví roste do cesty, neodklizené listí zabírá v některých místech prakticky celou šíři cyklistické části (v nejužším místě by se proti sobě jedoucí cyklisté museli dohromady spokojit s cca 30cm širokým pruhem). Vrstvy shnilého listí nikdo neodklízí, leží tam již minimálně několik měsíců (spíš ale už od minulého podzimu). Navrhuji pravidelnou údržbu komunikace -- jen tento krok sám o sobě rozšíří použitelnou šířku komunikace v nejhorších místech minimálně o 2m.

  Piktogramy cyklistů a chodců jsou ve velkých rozestupech a často téměř smazané a nečitelné. Většina chodců ani cyklistů rozčlenění nerespektuje. Buď tedy zrušme separaci úplně a nebo ji vyznačme jasněji - jeden takřka nečitelný piktogram každých 200m skutečně nestačí. Souvisí s předchozím bodem.

  Do samostatného vlákna doplním fotografie z dotčeného úseku.

  Please sign in to vote.
 • Rezerva pro cyklostezku - ulice K Ládví

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Zajištění pozemkové rezervy pro stezku podél ulice K Ládví (Ústecká – Kočova). Frekventavaná ulice vedoucí mimo zástavbu je pro cyklisty velmi nepříjemná. Nerozprodat pozemky, stezka alespoň v nezastavěné části.

  Please sign in to vote.
 • Stezka Maškova – K Ládví

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Na severním konci v září 2013 označena jako slepá. Pod značku doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet. Zvýší využívání praktické trasy.

  Další etapa: pěšinku mezi ulicemi Maškova a K Ládví vylepšit.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka A2 v Povltavské ulici

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  V Povltavské ulici je cyklotrasa A2 vedená jedním směrem po chodníku a druhým směrem cyklopruhem po rušné silnici. Vzhledem k jinak výhradně segregovanému rekreačnímu charakteru této trasy a její oblíbenosti pro vyjížďky rodin s dětmi se domnívám, že je potřeba vyřešit i tento úsek plně segregovaně od automobilového provozu. Po dostavbě tunelu Blanka se navíc dá očekávat výrazné zvýšení provozu v této ulici.

  Řešením může být buď rozšíření stávajícího chodníku na šířku, která by umožňovala obousměrný provoz cyklistů. Obávám se ale, že toto řešení by vyžadovalo rozsáhlé stavební úpravy (opěrná zeď, kácení stromů, přemísťování pouličního osvětlení).

  Druhou možností by bylo upravit pěšinu vedoucí podél řeky. Po průzkumu terénu se domnívám, že stvětlá šířka této pěšiny je dostatečná (odhadem je šířka na většině cesty větší než 2 metry).

  Případně by se daly obě cesty zkombinovat (jedna pro pěší, druhá pro cyklisty nebo průjezd v každém směru po jedné z nich).

  Please sign in to vote.
 • Průjezd přes parkoviště Nad Kolčavkou

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Propojení mezi podchodem ulice Čuprova a ulicí Nad Kolčavkou svými parametry neodpovídá tomu, že je součástí cyklotrasy A26. Chybí zde jasně označený koridor průjezdu přes parkoviště (tak, aby v něm nestála auta), snížené obruby pro snadný nájezd na chodník a také označení cyklostezky (C9a) ve směru z ulice Nad Kolčavkou.

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top